Svimmelhed

Svimmelhed

Svimmelhed er en samlebetegnelse for at man oplever det hele drejer rundt, gynger, har uklarhed i hovedet eller besvimelse fornemmelse. Man kan opleve kvalme, øresusen, hovedpine eller hovedet hele tiden er roteret lidt til den ene side. Ofte viser svimmelheden sig ved bevægelse og derfor har mange besvær med at skelne mellem regulær svimmelhed eller ubalance.

Overordnet er tre af kroppens systemer ansvarlig for at opretholde vores balance:
Det vestibulære system som er et slags indre kompas der ved hjælp af væsker, der flyder rundt mellem nogle rum i det indre øre, fortæller det os, hvad der er op og ned.

Det visuelle system som ved hjælp af øjnene fortæller os om hvor vi er stillet i rummet.

Det somato-sensoriske system som er nervesystemets indflydelse på balance bl.a. ved hjælp af kroppens og hovedets position og bevægelser.

Hvis du kommer på klinikken med svimmelhedssymptomer får vi en grundig snak om dine symptomer, da det i sig selv kan give en god ide om hvad der kan være årsagen. Hertil kommer en række undersøgelser som kan give en mulig diagnose. Hvis nødvendigt vil et tværfagligt samarbejde med ørelæge og neurolog komme på tale for at du kan få den korrekte behandling.

Der kan være mange årsager til svimmelhed. Overordnet deles det ind i centrale og perifere årsager. Centrale relaterer sig til central nerve systemet (CNS) og de perifere er skade på strukturer i det indre øre eller balancenerven (8. kranienerve). Vi screener altid for både centrale og perifere påvirkninger, men her vil vi fremhæve de perifere.

Virus på balancenerven (neuritis vestibularis)

Skyldes en tidligere luftvejsinfektion og viser sig ved pludselig voldsom svimmelhed, som hen over uger eller måneder aftager gradvist. Virus på balancenerven kan ikke behandles, men symptomerne kan lindres fx med søsygepiller eller kvalmestillende medicin.

Løse øresten eller ørekrystaller

Viser sig ved pludselig svimmelhed i forbindelse med hovedbevægelser, fx når man vender sig i sengen, drejer hovedet eller bukker sig ned. Diagnosen stilles via sygehistorien og specifikke undersøgelser. Desuden kan øresten behandles ved en bestemt manøvre (bevægelse af dit hoved og krop i bestemte retninger). Manøvren er smertefri og meget effektiv til at komme generne til livs.

Vestibulær migræne

Det ses hyppigt hos patienter med migræne at der forekommer svimmelhed og derfor formoder man i forskningen at der er en forbindelse mellem svimmelhed og migræne, såkaldt vestibulær migræne.

Nakkegener

Ganske ofte ser vi patienter med svimmelhed relateret til nakkegener, hvor ofte tinnitus også forekommer.

Der findes ikke nogen undersøgelse der definitivt kan sige at nakken er årsagen til din svimmelhed hvorfor der her tales om et syndrom (samling af flere symptomer som optræder sammen).

Stillesiddende ensformigt arbejde som fx kontorarbejde, stillesiddende livsstil, nakkeproblemer såsom hold i nakken, diskusprolaps eller slidgigt kan alle medføre svimmelhed. Dertil kan nakkespændinger give symptomer som hovedpine, øget træthed og påvirke blodtilførslen i området. Udelukkelsen af andre årsager til svimmelhed kan være med til at bekræfte hypotesen om at nakken kan være årsagen.

Behandling

Til behandling af svimmelhed gør vi ofte brug af såkaldt vestibulær rehabilitering med øvelser som har til formål at reducere svimmelheden. Dette er en behandlingsform som understøttes af forskningen.

Paradoksalt tages der i første omgang udgangspunkt i at du skal “træne ind i svimmelheden” dvs. at vi gradvist udsætter dig for stimuli der provokerer din svimmelhed.
Dernæst vil vi forsøge at styrke din evne til at reagere hensigtsmæssigt på de stimuli der provokerer din svimmelhed.

Desuden vil vi ofte gøre brug af manuelle teknikker såsom kraniosakralterapi, ledmobilisering, muskelenergiteknikker eller manipulationer. Formålet med dette er at reducere din svimmelhed og andre symptomer relateret til svimmelhed.