Hovedpine

Hovedpine generelt

Mere end 650.000 danskere lider af hovedpine, migræne eller en kombination af begge dele og er årsag til 20% af det samlede sygefravær. Langt de fleste har en ikke-kompleks og episodisk hovedpine som ikke altid kræver behandling.
Ikke desto mindre kan hovedpine være en invaliderende tilstand og påvirker dit privat- og arbejdsliv i stor grad. 

Der er mange overlap af forskellige hovedpinetyper, hvorfor det kræver en grundig undersøgelse. Fx har op mod 70 % af patienter med migræne ledsagende spændingshovedpine og nakkesmerter. 

Vi inddeler hovedpine typerne i primære og sekundære hovedpiner. 

De primære hovedpinesygdomme opstår uden anden påviselig sygdom, hvor den hyppigste er spændingshovedpine. 

De sekundære hovedpiner opstår sekundært til andre tilstande fx. nakkegener, feber, hovedskader, blødning i hjernen, alkohol eller overforbrug af medicin (fx smertestillende).

Der findes talrige forskellige hovedpinetyper hvorfor vi her vil fremhæve de oftest forekomne.

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er den hyppigst forekomne hovedpine i Danmark. Det skønnes at ca. 30 % af befolkningen har spændingshovedpine flere gange om måneden.

Spændingshovedpine opleves ofte som pressende eller trykkende og desuden ømhed af tyggemusklerne eller nakkemusklerne. Du kan også opleve at få kvalme eller være følsom over for lys/lyd (oftest ikke begge).

Man er ikke helt klar over hvorfor spændingshovedpine opstår, men er formentlig en samling af flere ting rettere end én eksakt. Fx kan kan muskelspænidnger i nakkeregionen, stress, uregelmæssig søvn eller forkerte arbejdsstillinger, ændring af kost og motionsvaner være en medvirkende faktor. 

Migræne

Man ser hyppigst migræne i aldersgruppen 35-54 år, og man skønner at mellem 16-25 % af den voksne befolkning har haft migræne.

Migræne opleves ofte som pulserende i den ene side af hovedet. Det kan vare fra få timer og op til tre døgn. Desuden oplever man ofte kvalme og opkastninger, lys- og lydfølsomhed, forværring ved fysisk aktivitet, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser eller talebesvær.

Man kender ikke årsagerne til migræne med sikkerhed. Anfald kan hos nogle fremprovokeres af fx alkohol, indtag af bestemte fødevarer, stress, hormonelle svingninger, fysisk aktivitet og søvnmangel.

Konservativ behandling som fx osteopati kan have en god effekt særligt hvis der samtidig er spændingshovedpine eller nakkesmerter.

Cervikogen hovedpine

Cervikogen hovedpine hører under de sekundære hovedpiner, da hovedpinen er opstået pga. en gene i nakken. Derfor kaldes hovedpinen også ofte nakkehovedpine.

Hovedpinen opleves ofte som ensidig smerte i baghovedet, siden af hovedet, over og bag øjet samt ømhed af de øverste nakkehvirvler og muskulatur
Bestemte siddepositioner eller bevægelser med nakken kan fremprovokere symptomerne.

Når du oplever smerterne i hovedet er det det vi i fagsprog kalder for refererede smerter. Kort sagt betyder det, at der hvor du oplever dine smerter er ikke stedet hvor vi finder årsagen.

Nakkens mange strukturer såsom led, nerver, discus, ligamenter osv. kan være en mulig faktor i hovedpinen, men man kan ikke sige det med sikkerhed.
Særligt de tre øverste nakkehvirvler kan være særligt interessante da strukturerne her kan være meget følsomme og påvirke nervesystemet så du oplever smerter.

Behandling

Behandlingen består i første omgang i at finde ud af om du er det rigtige sted, da det ikke er alle hovedpiner hvor osteopati er den primære behandling. Det kan fx i stedet være hos en specialist i neurologi.
Vi vil ud fra en grundig samtale omkring din sygdomshistorie og aktuelle hovedpine symptomer klassificere din hovedpine.

Rådgivning og undervisning i hovedpinen og smerteforståelse er en vigtig komponent i behandlingen som du vil blive grundig klædt på til. Vores mål er, at du gerne skal have en lille værktøjskasse med redskaber som du kan bruge.

Manuel behandling i form af bløddelsbehandling, ledmobilisering og ledmanipulation kan have en positiv effekt ved forskellige hovedpiner.

Fysisk træning inddrages også ofte i behandlingen af hovedpine. Afhængig af din hovedpine type skal den rette dosis og intensitet vælges, da træning i nogle tilfælde både kan lindre, men også fremprovokere hovedpine.